Batc

Ik ben als Paramedisch Natuurgeneeskundig therapeut erkend door de beroepsvereniging: Belangen Associatie logo

voor Therapeuten en Consumenten.
 Dit kan voor u betekenen dat een consult volledig of gedeeltelijk vergoed wordt mits u aanvullend verzekerd bent. Kijk hiervoor uw polis na en de site www.batc.nl

Binnen deze beroepsvereniging werken wij volgens de onderstaande 5 natuurgerichte principes. Zelf geloof ik in het zelf-genezend vermogen van het lichaam. Door ons lichaam en onze geest vanuit ‘verschillende ingangen’ de juiste prikkels te geven, bevorderen we dit zelf-genezend vermogen. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus het is ook belangrijk dat beiden gevoed worden.

Energie

Bij een tekort aan energie in het lichaam of een blokkade in de energiestroom ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie om goed te kunnen reageren en kunnen delen en werkingsmechanismen ontregeld raken. Daarom is het belangrijk om er eerst voor te zorgen dat de energieproductie zo goed mogelijk is in de cellen. Hier werken we op verschillende manieren aan:

 • Zorgen dat mijn cliënt de juiste voedingsstoffen binnen krijgt, zodat het lichaam zich op een gezonde manier kan opbouwen en kan voorzien in energie.
 • Kijken hoe we de opneembaarheid van de voeding kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door darmtherapie (ontlastingsonderzoek in combi met een daaraan gekoppelde therapie).
 • Maar ook werk ik bijvoorbeeld met systemisch werk. Dit kan processen versnellen en/of zichtbaar maken. Ik doe dit tijdens de één op één sessie. Stel dat een groepssessie handiger zou zijn, dan heb ik een netwerk aan wie ik door kan verwijzen.

Prikkeloverdracht

De werking van het communicatienetwerk tussen de hersenen, darmen en de rest van het lichaam (zenuwstelsel) is erg belangrijk want als bepaalde prikkels niet goed gegeven worden of niet goed ontvangen worden door het zenuwstelsel dan stagneren functies en kan er niet goed geregaeerd worden op de huidige gezondheidssituatie. Er moet een goede balans zijn tussen het actieve (sympaticus) en herstellende (parasympaticus) deel van het zenuwstelsel. Ook hier kunnen we op verschillende manieren aan werken:

 • Darmtherapie: door de darmwerking te verbeteren, wordt ook de aanmaak van neurotransmitters verbeterd. En hierdoor kan de aansturing in het lichaam beter plaatsvinden.
 • Dmv de Bravermantest kan ik de verhouding tussen de neurotransmitters inschatten. Deze kunnen waar mogelijk meer in balans gebracht worden door bepaalde voeding/suppletie.
 • Als BrainQ therapeut werk ik aan de verbetering van het endorfinesysteem.
 • Ook kan ik buikmassage in zetten.

Drainage

Als het lichaam een slechte drainage heeft dan kunnen voedingsstoffen niet goed meer opgenomen worden in de cellen en blijven afvalstoffen achter in en rond de cellen. Het gevolg is dat de cellen minder zuurstof en voedingsstoffen krijgen. De weefsels vervuilen en verzuren wat diverse pijn- en gezondheidsklachten kan geven. Draineren is een standaard onderdeel van de behandeling. Dit kan gebeuren door:

 • Voedingsmiddelen in te zetten welke de lever ondersteunen
 • Lever- en nierondersteunende suppletie
 • Ayurvedische heetwaterkuur
 • Andere manieren van zorg voor de lever en de nieren.

Voeding

Natuurlijke, pure, onbewerkte, ongeraffineerde, liefst biologische voeding, is een heel belangrijke factor om het lichaam op celniveau optimaal te laten functioneren. De juiste voeding bevat alle vitaminen, mineralen, anti-oxidanten, essentiële eiwitten en vetten die noodzakelijk zijn om de vele processen en werkingsmechanismen die plaats vinden goed te laten verlopen. Voeding is altijd een belangrijk onderdeel van mijn therapie. We kijken naar welke voeding juist goed zijn en welke beter vermeden kunnen worden. Ook vind ik het belangrijk om te kijken hoe en op welke manier het lichaam anders dan met voeding gevoed kan worden. Dit kan zijn:

 • Voldoende rust en ontspanning
 • Wat maakt iemand gelukkig? Gezonde uitdagingen, passie? Leef je het leven dat je leuk vind?
 • Zijn er dingen in je leven die energie vreten en die je weg kan laten of veranderen?

Psyche

Bij de psyche is het bewust worden van onze gevoelens; deze herkennen, erkennen er expressie aan geven en loslaten, biedt de keuzemogelijkheid om ziekmakende overtuigingen te keren naar positieve bekrachtigende overtuigingen.

Ik ben er nog niet achter of het lichaam de geest aanstuurt of de geest het lichaam. Wel ben ik ervan overtuigd dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Is het een tekort in het lichaam welke psychische problemen veroorzaakt? Of zijn het de psychische problemen die het tekort veroorzaken? Wel weet ik dat de therapie alleen zin heeft als naar het geheel van lichaam en psyche wordt gekeken. Alleen dan kan heling plaatsvinden.

 

Elke  BATC therapeut is medisch geschoold op HBO niveau op de bovenstaande principes en moet elk jaar voldoen aan scholingseisen. Er wordt  regelmatig gecontroleerd of de BATC therapeut blijft voldoen aan deze voorwaarden. Ook hebben alle therapeuten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een collectief klacht- en tucht recht.

button-2

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes